Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Historie

Peter van de Waal (Zutphen, 1947)

OVER PETER

Van bloemsierkunstenaar tot vormgever in hout; creativiteit en dynamiek tekenen hem.

Aan de houtacademie in Naarden volgde hij de opleiding constructies en kennis van houtsoorten en toepassingsmogelijkheden.

Cursussen  houtdraaien volgde hij in Nederland, Engeland, Ierland, Denemarken en Brazilië.

In 1994 was hij medeoprichter van RADIUS, de Nederlandse Vereniging voor Houtdraaiers. De regiobijeenkomsten worden gehouden in zijn werkplaats.

In Borculo nam hij het initiatief tot oprichting van de Stichting Kijk Op Kunst. Met collega-kunstenaars organiseerde hij manifestaties en de jaarlijkse kunstroute. Ook maakte hij deel uit van de kunst-adviescommissie in Borculo; advisering m.b.t. aanschaf en plaatsing van kunstwerken.

Ook nu nog is hij actief; alleen in zijn werkplaats, met cursisten en als organisator van symposia en land art projecten.

Naast gedraaide objecten maakt hij met de kettingzaag sculpturen en toegepaste kunst in hout. Hout, vaak in combinatie met glas, metaal en steen.

WERK

 • Beeldengroep, Conferentieoord Morgenstern Barchem
 • Installatie van sculpturen en zitmeubelen, Zuiderenk Lochem
 • On the move, rotonde Huissen
 • On the move, Astra Museum Sibiu, Roemenië
 • Wachter, Tempa Handvaerk, Mors, Denemarken
 • Zanger, deel van een beeldengroep, Rippershausen, Duitsland
 • Vredesduif, Mehmels, Duitsland
 • Handtassen in hout, Tassenmuseum Hendrikje, Amsterdam

EVENEMENTEN EN SYMPOSIA

In Nederland, Denemarken en Duitsland exposeerde hij en organiseerde festivals.

o.m. in Kunstlokaal 11 in Borculo, bij Wijngoed Kranenburg in Vorden, bij het Kirsten Kjaersmuseum in Denemarken, in Rippershausen en Mehmels in Duitsland.

PETER

Vom Blumenkünstler zum Holzdesigner und –gestalter; Kreativität und Dynamik sind bezeichnend für Weg und Werk des Künstlers.

An der Holzakademie im niederländische Naarden macht er die  Ausbildung Arten, Konstruktion und Anwendung von Holz.

Er nahm an Kursen im Holzdrechseln in den Niederlanden, England, Irland, Dänemark und Brasilien teil.

Neben gedrechselten Objekten fertigt er mit der Kettensäge Skulpturen und Objekte aus Holz, oft in Kombination mit Glas, Metall und Stein.

1994 war er Gründungsmittglied von „RADIUS“, der niederländischen Verein für Holzdrechsler.

Im niederländischen Borculo war er Initiator zur Gründung der Stiftung “Kijk op Kunst” (Blick auf die Kunst). Zusammen mit Künstlerkollegen organisierte er Ausstellungen und die jährliche „Kunst Route“.  Außerdem war er Mitglied der Kunstkommission in Borculo und beriet die Stadt beim Ankauf und der Realisierung von Kunstwerken.

Noch immer ist er aktiv in seiner Werkstatt, als Kursleiter und Organisator von Symposien und Landschafts-Kunst-Projekten. Sein Atelier und seine Werkstatt bieten Platz für Versammlungen und Workshops.

ARBEITEN

 • Bildergruppe, Tagungsort Morgenstern Barchem, Niederlande
 • Installation von Skulpturen und Sitzmöbel, Zuiderenk Lochem, Niederlande
 • On the move, Verkehrsinsel Huissen, Niederlande
 • On the move, Astra Museum Sibiu, Roemenië
 • Wächter, Tempa Handvaerk, Mors, Dänemark
 • Sänger, Teil der Bildergruppe “Das Singende Dorf”, Rippershausen, Deutschland
 • Friedenstaube, Mehmels, Deutschland
 • Handtaschen aus Holz, Taschenmuseum Hendrikje Amsterdam, Niederlande

AUSSTELLUNGEN UND SYMPOSIEN

In den Niederlanden, Dänemark und Deutschland stellte er aus und organisierte Festivals.

Zum Beispiel in Kunstlokaal 11 in Borculo (Niederlande),  bei Weingut Kranenburg in Vorden (Niederlande), im Kirsten Kjaersmuseum (Dänemark), in Rippershausen und Mehmels (Deutschland).

ABOUT PETER

From a floral artist to a designer in wood; creative and dynamic describe him best.

At the wood academy in Naarden he studied construction and the knowledge of wood species and application possibilities.

He took part in wood turning courses in The Netherlands, England, Ireland, Denmark and Brazil.

In 1994 he was the co-founder of RADIUS, the Dutch association for wood turners. The regional meetings take place in his workshop.

In Borculo he took the initiative to set up the ‘Kijk Op Kunst’ Foundation. He organised events with fellow artists including  the yearly art route. He was also part of the art advisory committee in Borculo; where he advised the purchase and placement of artwork.

Till this day he is still active; in his workshop where he works with students and as an organiser of symposiums and land art projects. In addition to wood turning, he makes sculptures with chainsaws and applied art out of wood, often combined with glass, metal and stone.

HIS WORK

 • Sculpture group, conference centre Morgenstern, Barchem, The Netherlands
 • Installation of sculptures and seating furniture, Zuiderenk Lochem, The Netherlands
 • ‘On the move’, Rotonde Huissen, The Netherlands
 • ‘On the move’, Astra Museum, Sibiu, Romania
 • ‘Wachter’, ‘Tempa Handvaerk’, Mors, Denmark
 • ‘Zanger’, part of a sculpture group, Rippershausen, Germany
 • ‘Vredesduif’ , Mehmels, Germany
 • Handbags made out of wood, Bagmuseum, Hendrikje, Amsterdam, The Netherlands

EXHIBITIONS AND SYMPOSIUMS

He exhibited and organised festivals in The Netherlands, Denmark and Germany.

A.o. at Kunstlokaal 11 in Borculo and at Wijngoed Kranenburg in Vorden, the Netherlands. At Kirsten Kjaers museum in Denmark and in Ripperhausen and in Mehmels, Germany.